Wizualizalizaja projektowa parku

Wykonano wizualizację warszawskiego parku. Jej głównym celem było przybliżenie projektu mieszkańcom okolicznych terenów – aby zobrazować jego charakter oraz przedstawić funkcjonalności poszczególnych stref. Podstawą do stworzenia wizualizacji ogrodu był opracowany wcześniej projekt zagospodarowania terenu.