Kraków-projekt ogrodu przydomowego

Zadaniem projektanta było zagospodarowanie obszaru otaczającego budynek mieszkalny. Teren został obsadzony szpalerem tuj. Koncepcję projektową oparto na dwóch narożnikach działki. To na nich skupiono uwagę przy tworzeniu aranżacji ogrodu.