Kraków-koncepcja projektowa ogrodu japońskiego

Projekt obejmuje podłużną działkę o niewielkim nachyleniu. W tym miejscu zostały zaproponowane 3 założenia projektowe, aby stworzyć ogród o charakterze japońskim. Wykorzystano już istniejące główne ciągi piesze oraz pawilon – obserwatorium astronomiczne. Aranżacja ogrodu składa się z wielu mniejszych przestrzeni, które razem tworzą spójną całość. Projekt przewiduje układ wodny, żwirowe rabaty, suche rzeki, a także kamienne płaskowyże i miejsca spotkań.